?

Log in

No account? Create an account
Miitti Helsingissä maanantaina 9.7.2012 - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Miitti Helsingissä maanantaina 9.7.2012 [Jul. 3rd, 2012|07:07 pm]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[volmin]
Avoin tilaisuus kaikille vastuullisesta monisuhteisuudesta keskustelemaan kiinnostuneille.
Aika: maanantai 7.9.2012 kello 18 alkaen.
Paikka: Café Piritta, Tokoinranta, Eläintarhantie 12
(http://ursula.fi/piritta/)


Teema: Kuinka monisuhteisuus alkaa?

Miten polysuhteisiin päädytään? Mikä saa pariskunnan avaamaan suhteensa ja mitä siitä seuraa? Oletko ollut ennen monogaaminen, mutta muuttunut sitten joksikin muuksi, vai eikö monous vain koskaan ollut sinun juttusi? Miten suhdeanarkismi muuttaa elämää?

Millaisia tunteita ja ajatuksia itselle uudenlaiseen suhdemalliin siirtymiseen liittyy? Miten niitä käsitellään?

Tervetuloa jakamaan kokemuksiasi ja kokemattomuuttasi!
linkReply