?

Log in

No account? Create an account
lokakuun polytapaamiset Helsingissä - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

lokakuun polytapaamiset Helsingissä [Sep. 29th, 2009|01:19 am]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
Polyihmisten kuukausittaiset tapaamiset Helsingissä jatkuvat.

Päivät ovat perjantai 2. lokakuuta ja torstai 15. lokakuuta. Aloitusaika on noin kello 18, paikkana Kalevankadulla lähellä Mannerheimintien risteystä sijaitsevan pienehkön rokkibaari Baker's Pubin takahuone.

Pari päivää ennen ensin mainittua tapaamista pidetään samassa paikassa polyihmisten organisoitumiskokous, josta annetaan varmaan tapaamisessa jonkinlainen lyhyt tiedotus:

Tarkoitus olisi myös kehittää näille kuukausittaisille vapaamuotoisille tapaamisille jonkinlaista sellaista rakennetta, jossa kaikki tapaamisiin osallistuvat ihmiset, joita on viime aikoina ollut yksittäisissä tapaamisissa jopa 30-40, pääsisivät helposti osallistumaan ja kokemaan olonsa mielekkääksi.

Saatamme pitää jossain vaiheessa tapaamista pienryhmäkeskusteluja, jossa mietimme ideoita joiden pohjalta voisimme muovata tapaamisia mielekkäämmän tuntuisiksi kaikkien näkökulmasta - ei pelkästään niiden jotka tykkäävät olla äänessä suuressa ryhmässä ja joilta se sujuu helposti.

Tervetuloa tapaamisiin kaikki epättyypillisissä suhteissa tai suhdekuvioissa elävät, sellaisissa eläneet, sellaisissa tulevaisuudessa elää aikovat ja muutkin viiteryhmään jollain tapaa samastuvat!
linkReply