?

Log in

No account? Create an account
seuraava polytapaaminen Helsingissä keskiviikkona 2.9. - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

seuraava polytapaaminen Helsingissä keskiviikkona 2.9. [Aug. 31st, 2009|11:18 am]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
Moi!

Seuraava polytapaaminen pidetään Helsingissä nyt keskiviikkona 2.9. alkaen kello 18.00.

Paikkana on keskustassa, Kalevankadun Mannerheimintiehen risteävässä päässä sijaitseva Baker's Pub ja sen takahuone. Paikka on siis isomman Baker'sin vieressä, sen joka sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 12.

Seuraavan kerran paikasta ei ole vielä varmuutta; olemme pakosalla Café Javasta, koska paikan omistaja tahtoo ilmeisesti verottaa paikassa kooontuvilta kokouksilta ja muilta kokoontumisilta tyyliin 100eur per tunti. Ei natsaa.

Kokoonnutaan siis taas kerran vapaamuotoisesti juttelemaan niistä näistä. Viidakkorumpua saa rummuttaa!

Seuraava tapaaminen on sit tiistaina 15.9. Paikasta ilmoitellaan myöhemmin! Valmistautukaa!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dorisch
2009-08-31 06:36 pm (UTC)
vitsi, mä en päässy joskus bakersiin sen takia et 'liikaa rautaa naamassa'. ihan periaatteesta en haluis antaa bucksia tolle paikalle/ketjulle vaikka tällä kertaa raudan määrä ois jotenki olennaisesti vähentyny.

toim huom
(Reply) (Thread)
From: syyskuu
2009-08-31 06:49 pm (UTC)
åhåp
(Reply) (Parent) (Thread)