?

Log in

foorumi - polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta [entries|archive|friends|userinfo]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

foorumi [Oct. 4th, 2009|04:11 am]
polyamoriaa - vastuullista monisuhteellisuutta
finpoly
[syyskuu]
No niin toverit polyihmiset! Laitoin pystyyn polyfoorumin joka kaipaa nyt käyttäjiä! Toiveenani olisi kerätä eri puolille internettiä hajaantuneista yhteisöistä ihmisiä tuonne keskustelemaan suhteista ja elämästä. :)

Sivusto ja foorumi ovat vielä vähän vaiheessa ja säädän muun muassa ulkoasua, mutta minusta tuo tuntuu nyt melkolailla käyttövalmiilta. Olen aloittanut jo pari ketjua. :)

Lähiviikkoina osoite www.polyamoria.fi/foorumi alkaa osoittaa foorumiin ja www.polyamoria.fi sen takana olevaan sivustoon. Vielä tänään osoitteet ovat http://polyamoria.sange.fi/foorumi/ ja http://polyamoria.sange.fi/.

Hyvä palaute otetaan ilomielin vastaan, huono surumielin!
linkReply